dimecres, 29 octubre de 2014

Estuche para lápices con washi tape


Des que van començar les classes, la meva filla em demanava que li fes un estoig per dur els bolis i els llapis. Però no podia ser un estoig normal, no, havia de ser petit,  diferent, original i no se quantes coses més. Així que vaig emprendre la creuada de buscar (a la xarxa, of course)) un estoig que reunís totes aquestes qualitats i finalment em vaig topar amb aquesta idea de la gran Alisa Burke : Un estoig fet amb washi tape cosit. Segurament no se m'hagués acudit mai. És increible la de coses que es poden fer amb aquesta cinta. Les seves aplicacions semblen infinites i crec que aquesta és una de les més originals.


Desde que comenzaron las clases, mi hija me pedía que le hiciera un estuche para llevar los bolis y los lápices. Pero no podía ser un estuche normal, no, tenía que ser pequeño, diferente, original y no se cuantas cosas más. Así que emprendí la cruzada de buscar (en la red, of course) un estuche que reuniera todas estas cualidades y, finalmente me topé con esta idea de la gran Alisa Burke: Un estuche hecho con washi tape cosido. Seguramente no se me hubiera ocurrido nunca. Es increíble la de cosas que se pueden hacer con esta cinta. Sus aplicaciones parecen infinitas y creo que esta es una de las más originales.

Estuche para lápices con washi tape

La forma de fer-ho és molt fàcil. Consisteix en tallar un rectangle de buata amb les mides que vulguem que tingui l'estoig i, sobre ella anar enganxant el washi tape. Jo vaig posar dues tires de washi tape senceres als extrems on ha d'anar cosida la cremallera. Crec que d'aquesta forma queda més fort. La resta la vaig anar omplint de manera desigual.


La forma de hacerlo es muy fácil. Consiste en cortar un rectángulo de guata con las medidas que queramos que tenga el estuche y, sobre ella ir pegando el washi tape. Yo puse dos tiras de washi tape enteras en los extremos donde  irá cosida la cremallera. Creo que de esta forma queda más fuerte. El resto lo fui llenando de manera desigual.


Estuche para lápices con washi tape

Un cop tenim tota la buata coberta amb el washi tape, comença el torn de la màquina de cosir. Cal cosir totes les cintes a la buata i entre elles i després et pots tornar boja cosint con vulguis i amb diferents colors de fil. Tot s'hi val si l'objectiu és que el washi tape quedi ben cosit.


Una vez tenemos toda la guata cubierta con el washi tape, comienza el turno de la máquina de coser. Hay que coser todas las cintas en la guata y entre ellas y luego te puedes volver loca cosiendo con quieras y con diferentes colores de hilo. Todo vale si el objetivo es que el washi tape quede bien cosido.


Estuche para lápices con washi tape

I ja només cal cosir l'estoig com més us agradi. Sento no tenir més fotos, però com sempre, em vaig entusiasmar tant fent-ho, que em vaig oblidar de fer-les.

Si voleu, podeu veure com ho fa l'Alisa al seu blog.


Y ya solo queda coser el estuche como más os guste. Siento no tener más fotos, pero como siempre, me entusiasmé tanto haciéndolo, que me olvidé de hacerlas. 

Si queréis, podéis ver como lo hace Alisa en su blog.

Estuche para lápices con washi tape

Per cert, haig de dir-vos que ja fa uns dies que el vaig fer, i fins ara aguanta perfectament. No s'ha trencat ni descosit, així que l'invent realment funciona.


Por cierto, he de deciros que ya hace unos días que lo hice, y hasta ahora aguanta perfectamente. No se ha roto ni descosido, así que el invento realmente funciona.dimarts, 21 octubre de 2014

Hoy va de albumes


Segur que tots ja heu vist el tutorial per fer un àlbum d'scrap amb el nom. Aquí teniu diferents opcions, amb diferents noms i decoracions diferents. Així podeu agafar idees per fer el vostre. És molt fàcil i queda molt lluït per fer un regal.


Seguro que todos habéis visto el tutorial para hacer un álbum de scrap con el nombre. Aquí tenéis diferentes opciones, con diferentes nombres y decoraciones diferentes. Así podeis tomar ideas para hacer el vuestro. Es muy fácil y queda muy lucido para hacer un regalo.

Álbum con nombre Anna
Aquest és l'albun de l'Anna, una nena petita i una decoració infantil.

Este es el álbun de Anna, una niña pequeña y una decoración infantil.

Album con nombre Gemma

Aquest és de la Gemma, una companya d'universitat. Com veieu amb una decoració més adulta.

Este es de Gemma, una compañera de universidad. Como veis con una decoración más adulta.

Álbum con nombre Noa

I aquest per la Noa, també una nena petita. Com que el nom és tan curt (només 3 lletres) al final he afegit un full més.

Y este para Noa, también una niña pequeña. Como el nombre es tan corto (sólo 3 letras) al final he añadido una hoja más.


I vosaltres, ja n'heu fet algun àlbum amb nom?, els vull veure!!!


I vosotros, ¿ya habeis hecho algun àlbum con nombre? quiero verlos!!!dimarts, 14 octubre de 2014

Patchwork de papel

Jo no se vosaltres, però jo tinc els calaixos plens de retalls de paper (i de roba). Deu ser aquesta malaltia d'arreplegar i guardar tot el que trobo i no llençar res de res.

Ara estic en una etapa recicladora, he decidit no comprar res mes comprar poques coses i treure-li profit al que ja tinc. A veure si així buido el "talleret" i estalvio una mica.

La combinació d'haver de decorar una caixa de vins i l'atac reciclador, és aquesta mena de patchwork de paper (per anomenar-lo d'alguna manera).


Yo no se vosotros, pero yo tengo los cajones llenos de recortes de papel (y de tela). Será esta enfermedad de recoger y guardar todo lo que encuentro y no tirar nada de nada. 

Ahora estoy en una etapa recicladora, he decidido no comprar nada más comprar pocas cosas y sacarle provecho a lo que ya tengo. A ver si así vacío el "tallercito" y ahorro un poco.

La combinación de tener que decorar una caja de vinos y el ataque reciclador, es este tipo de patchwork de papel (por llamarlo de alguna manera).

Caja patchwork de papael

Que necessitem? Poca cosa, una caixa de vins i molts retalls de paper, i si combinen, millor que millor!.


Que necesitamos? Pocas cosas, una caja de vinos y muchos recortes de papel, y si combinan, perfecto!.

Caja patchwork de papael

El primer que he fet és tapar amb massilla les lletres de la caixa i tots el foradets i cops que tenia i passar paper de vidre. Després he pintat de color blau l'interior i el cul de la caixa  i la part inferior i laterals de la tapa.


Lo primero que he hecho es tapar con masilla las letras de la caja y todos los agujeritos y golpes que tenía y lijarla bien. Después he pintado de color azul el interior i el inferior de la caja, y la parte inferior y laterales de la tapa.

Caja patchwork de papael

Tallem els retalls de paper en tires (les meves són de 3cm d'ample) de diferents llargades. L'objectiu és que tapin tots els laterals de la caixa. Amb cola blanca les anem enganxant combinat els colors


Cortamos los recortes de papel en tiras (las mias son de 3cm de ancho) de diferentes longitudes. El objetivo es que tapen todos los laterales de la caja. Con cola blanca las vamos pegando combinando los colores.

Caja patchwork de papael

A les cantonades, girem les tires per donar un aspecte de continuïtat. La tapa està folrada de la mateixa manera.


En las esquinas, giramos las tiras para dar un aspecto de continuidad. La tapa está forrada de la misma manera.

Caja patchwork de papael

Per acabar, un parell de mans de vernís i paper de vidre entre cada una.
A la tapa he enganxat una peça de fusta ovalada i pintada del mateix color blau. A sobre, un munt de botons de diferents colors enganxats amb cola calenta.


Por último, un par de manos de barniz i lijadita entre cada una de ellas.
En la tapa he pegado una pieza de madera ovalada y pintada del mismo color azul. Encima, un montón de botones de diferentes colores pegados con cola caliente.

Caja patchwork de papael

Segur que molts d'aquests papers us sonen d'altres treballs.

Seguro que muchos de estos papeles os suenan de otros trabajos.
dimarts, 7 octubre de 2014

B de Biel


Últimament estic fent un munt de lletres de paper maché, tenen molt d'èxit . Un bon regal per a qualsevol: nens, adolescents, parelles de nuvis, ... Són un element de decoració original i queden be a qualsevol lloc, fins i tot es poden penjar a la paret.

Aquesta es per a un nadó, en Biel. La seva tieta em va demanar diversos regals, ja he publicat les bosses i la motxilla de gat. Amb aquesta lletra completem el trio de regals.


Últimamente estoy haciendo un montón de letras de papel maché, tienen mucho éxito. Un buen regalo para cualquiera: niños, adolescentes, parejas de novios, ... Son un elemento de decoración original y quedan bien en cualquier lugar, incluso se pueden colgar en la pared. 

Esta es para un bebé, Biel. Su tía me pidió varios regalos, ya he publicado las bolsas y la mochila de gato. Con esta letra completamos el trío de regalos.


Letra de papel maché

Te una decoració molt sencilla, només paper en verd i blanc.


Tiene una decoración muy simple, solo papel en verde i blanco 

Letra de papel maché

Letra de papel maché

L'únic detall es un gran botó vermell del que penja un petit cor de color blanc. Al principi vaig pensar d'escriure alguna cosa al cor, però després vaig optar per deixar-ho així i que fossin els seus pares qui escriguessin alguna cosa, si volien.


El único detalle es un gran botón rojo del que cuelga un pequeño corazón de color blanco. Al principio pensé que escribir algo en el corazón, pero luego opté por dejarlo así y que fueran sus padres quienes escribieran algo, si querían.


Blogging tips